Tyto zásady používání souborů cookie se vztahují výhradně na Sellmasters.it stránky a všechny vstupní stránky a musí být chápány jako nedílná součást zásad ochrany osobních údajů zveřejněných na webu.
1. CO JSOU TO SOUBORY COOKIE
Soubory cookie jsou malé textové řetězce, které stránky navštívené uživatelem odesílají do koncového zařízení uživatele (obvykle do prohlížeče, např. Chrome, Firefox a Safari), kde se ukládají a při příští návštěvě stejných stránek se přenášejí zpět (např. přihlašovací údaje, zvolený jazyk, velikost písma a další nastavení zobrazení).
Soubory cookie mohou zůstat v počítači nebo mobilním zařízení, kterým uživatel prochází, po různou dobu: takzvané soubory cookie relace se automaticky vymažou při zavření prohlížeče; takzvané trvalé soubory cookie zůstávají v zařízení uživatele až do předem stanoveného data vypršení platnosti.
Během prohlížení webu může uživatel obdržet soubory cookie z webu, který navštěvuje, a soubory cookie z různých webů nebo webových serverů. První se obvykle označují jako soubory cookie první strany nebo vlastní soubory cookie a druhé jako soubory cookie třetích stran.
Soubory cookie se také rozlišují podle různých účelů, k nimž se používají. Technické soubory cookie se používají výhradně za účelem přenosu komunikace prostřednictvím sítě elektronických komunikací nebo v rozsahu nezbytně nutném k poskytnutí služby požadované uživatelem (např. k ověření počítače, sledování relace, ukládání konkrétních informací o uživatelích přistupujících na webovou stránku). Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro provoz stránek a/nebo nutné k provádění činností požadovaných uživatelem. Analytické/statistické soubory cookie se naopak používají ke shromažďování informací, obvykle v souhrnné podobě, o navigaci uživatelů a návštěvnosti stránek. Profilovací soubory cookie jsou určeny k identifikaci preferencí uživatele za účelem zlepšení a personalizace jeho prohlížení a/nebo zasílání marketingových sdělení v souladu s preferencemi vyjádřenými během prohlížení.
Podle platných předpisů o ochraně osobních údajů nevyžadují technické soubory cookie předchozí souhlas uživatele s jejich použitím. Mezi technické soubory cookie Úřad pro ochranu osobních údajů ("Garante") (viz "Pokyny k souborům cookie a dalším sledovacím nástrojům - 10. června 2021") řadí také: (i) "analytické soubory cookie"/anonymní statistiky, které používá přímo provozovatel stránek ke shromažďování informací v souhrnné a anonymní podobě o počtu uživatelů a způsobu, jakým stránky navštěvují, pokud jsou použity nástroje ke snížení identifikační schopnosti souborů cookie a třetí strana poskytující soubory cookie nesrovnává shromážděné informace s jinými informacemi, které již má k dispozici; (ii) soubory cookie pro prohlížení nebo relace, které zajišťují běžnou navigaci a používání webových stránek (např. umožňují uskutečnění nákupu nebo ověření); a (iii) funkční soubory cookie, které umožňují uživateli pohybovat se podle souboru kritérií zaměřených na zlepšení služeb poskytovaných uživateli.
Profilovací soubory cookie se naopak používají pouze tehdy, pokud s nimi uživatel souhlasil. Garante řadí analytické soubory cookie mezi profilovací soubory cookie, a proto je pro ně nutný předchozí souhlas uživatele, pokud nejsou použity žádné nástroje ke snížení identifikační schopnosti souborů cookie a třetí strana porovnává shromážděné informace s jinými informacemi, které již má (viz nařízení ze dne 9. června 2022).
2. KTERÉ SOUBORY COOKIE JSOU NA WEBU PŘÍTOMNY
Na našich stránkách používáme vlastní soubory cookie a soubory cookie třetích stran a další sledovací technologie pro následující účely. technické soubory cookie pro prohlížení, které vám umožňují procházet a využívat stránky; technické funkční soubory cookie, které se používají k umožnění konkrétních funkcí stránek; s vaším souhlasem soubory cookie nebo jiné technologie pro sledování profilů, jejichž cílem je sledovat vaše používání stránek a jejich obsahu s cílem zjistit vaše preference a sestavit uživatelské profily, abychom mohli přizpůsobit naše obchodní sdělení a prohlížení v souladu s preferencemi, které jste vyjádřili při prohlížení; anonymní analytické/statistické soubory cookie první a třetí strany, které slouží ke shromažďování informací v anonymizované podobě o tom, jak uživatelé navštěvují stránky, a ke sledování provozu na stránkách za účelem zlepšení prohlížení. Informace shromážděné těmito soubory cookie jsou zpracovávány v souhrnné a anonymní podobě, a protože se nejedná o osobní údaje, není nutný předchozí souhlas uživatele s jejich instalací. Pokud jde o soubory cookie třetích stran, je třeba poznamenat, že webové servery, které tyto soubory cookie poskytují, vystupují jako nezávislí správci údajů, a proto je uživatel vyzván, aby se seznámil s příslušnými oznámeními o ochraně osobních údajů a formuláři souhlasu.
Seznam souborů cookie, které jsou na stránkách k dispozici, naleznete na panelu souborů cookie, který je přístupný po kliknutí na tlačítko v pravém dolním rohu obrazovky stránek.
Je třeba poznamenat, že stránky mohou používat také technické, funkční a neanonymní analytické soubory cookie pro účely sledování a profilování pouze v rozsahu, v jakém uživatel udělil příslušný souhlas s aktivací a používáním profilovacích souborů cookie.
3. JAK ZMĚNIT NASTAVENÍ SOUBORŮ COOKIE
Uživatel může při prvním vstupu na stránky prostřednictvím banneru se soubory cookie zvolit a konkrétně určit, které soubory cookie chce povolit. Uživatel může také kdykoli později zkontrolovat své volby týkající se nastavení souborů cookie.
Uživatel může také nastavit preference používání souborů cookie prostřednictvím svého prohlížeče. Pokyny pro aktivaci nebo deaktivaci souborů cookie prostřednictvím prohlížeče jsou k dispozici na webových stránkách jednotlivých prohlížečů (např. Explorer, Firefox, Chrome, Safari).
Další informace o tom, jak odmítnout soubory cookie, najdete v nápovědě svého prohlížeče nebo na adrese www.allaboutcookies.org.
Uživatel může vždy odmítnout jiné soubory cookie než ty, které jsou nezbytně nutné, nicméně blokování technických souborů cookie může mít za následek nemožnost používat stránky, prohlížet jejich obsah a využívat jejich služby; blokování funkčních souborů cookie může omezit dostupnost nebo správnou funkčnost některých služeb nebo určitých funkcí stránek a nutit uživatele, aby při každé návštěvě stránek ručně zadával určité informace nebo preference; blokování jiných kategorií souborů cookie by na druhou stranu nemělo vliv na fungování stránek.